Oferta

Zakres oferowanych specjalistycznych usług porządkowych:

 * precyzyjne mycie okien i powierzchni przeszklonych;
 * sprzątanie pomieszczeń biurowych;
 * sprzątanie lokali usługowych i handlowych;
 * sprzątanie budynków wielorodzinnych (klatki schodowe);
 * mycie elewacji budynków (min. usuwanie graffiti wraz z impregnacją zabezpieczającą i ułatwiającą usuwanie ewentualnych zabrudzeń);
 * sprzątanie terenów zewnętrznych (chodniki, trawniki, parkingi, odśnieżanie);
 * gruntowne sprzątanie obiektów po budowie i po remontach (usuwanie pozostałości po klejach, farbach, zaprawach budowlanych);
 * pielęgnacja zieleni (koszenie trawników, przycinanie żywopłotu, itp.);
 * konserwacja podłoży;
 * pranie dywanów i wykładzin;
 * inne usługi służące utrzymaniu czystości.

Ceny usług, zawsze określamy indywidualnie po dokonaniu wizji lokalnej, określeniu szczegółowego zakresu prac oraz uwzględnieniu Państwa indywidualnych potrzeb.


Jakość usług

Priorytetem działalności naszej firmy jest pełne zadowolenie naszych Klientów z wykonywanych przez nas  usług.
Cel ten realizujemy głównie poprzez:
 * ciągłość wykonywania usług;
 * dokładność podczas wypełniania obowiązków ;
 * odpowiedni dobór środków chemicznych jak również sprzętu mechanicznego;
 * dobór zakresu prac i harmonogramu ich prowadzenia do specyfiki obiektu.
 * szkolenie pracowników przed przystąpieniem do wykonania usługi;
 * bieżąca kontrola i monitoring wykonywanych prac;
 * natychmiastowa reakcja na sugestie naszych Klientów;
 * stałe poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu wykonywanych obowiązków;
 * wnikliwy proces rekrutacji pracowników.

Stosowane środki i sprzęt.

Wykonywane usługi realizujemy przy użyciu profesjonalnych maszyn i urządzeń renomowanych firm oraz środków chemicznych największych producentów. Wszystkie maszyny i urządzenia oraz środki chemiczne posiadają wymagane atesty i są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
            
Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wykonywanych przez nas usług posiadamy polisę od odpowiedzialności cywilnej na łączną kwotę 200.000 zł: